Thi công Sơn epoxy hai thành phần cho bề mặt sàn công nghiệp
Hóa chất tẩy rửa trong công nghiệp
Máy vệ sinh công nghiệp
Thi công chống thấm công trình
Hóa chất xây dựng

Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo sử dụng các loại bóng đèn phóng điện (Huỳnh quang; Thủy ngân cao áp; Metalhalide; Natri cao áp; Natri thấp áp) và bóng đèn sợi đốt (Kể cả bóng sợi đốt Halogen). Đối với những trường hợp sử dụng các loại nguồn sáng đặc thù khác (đèn LED công suất cao, đèn cảm ứng điện từ) có thể sử dụng phương pháp tra cứu tương đương căn cứ vào các tính năng kỹ thuật của bóng đèn

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo sử dụng các loại bóng đèn phóng điện (Huỳnh quang; Thủy ngân cao áp; Metalhalide; Natri cao áp; Natri thấp áp) và bóng đèn sợi đốt (Kể cả bóng sợi đốt Halogen). Đối với những trường hợp sử dụng các loại nguồn sáng đặc thù khác (đèn LED công suất cao, đèn cảm ứng điện từ) có thể sử dụng phương pháp tra cứu tương đương căn cứ vào các tính năng kỹ thuật của bóng đèn.

Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

Hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị (trừ các công trình thể dục thể thao ngoài trời) có thể là một thành phần cấu thành của hệ thống chiếu sáng công cộng, được cấp nguồn và điều khiển theo mạng điều khiển chung của hệ thống chiếu sáng công cộng của đô thị, hoặc cũng có thể là một hệ thống công trình được quản lý và vận hành một cách độc lập. Hệ thống chiếu sáng phục vụ luyện tập và thi đấu tại các công trình thể dục thể thao ngoài trời cần được quản lý vận hành một cách độc lập.

Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

 

Khi xác định độ rọi tiêu chuẩn (Tính bằng lux) phải theo thang độ rọi quy định trong Bảng 1.

Bảng 1: Thang độ rọi tiêu chuẩn

Bậc thang

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Độ rọi

(lx)

0,5

1

2

3

5

7

10

20

30

50

75

100

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

150

200

300

400

500

600

750

1000

1250

1500

2000

2500

3000

Trong quá trình tính toán thiết kế cần tính đến hệ số duy trì của đèn được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2: Hệ số duy trì của đèn 

Chu kỳ

bảo

dưỡng

đèn (Tháng)

Cấp bảo vệ của bộ đèn

IP 2X

IP 5X

IP 6X

Phân loại môi trường

Phân loại môi trường

Phân loại môi trường

Đô thị lớn, khu công nghiệp

nặng

Đô thị   vừa và nhỏ,khu C.nghiệp nhẹ

Nông thôn

Đô thị lớn, khu công nghiệp

nặng

Đô thị   vừa và nhỏ,khu C.nghiệp nhẹ

Nông thôn

Đô thị lớn, khu công nghiệp

nặng

Đô thị   vừa và nhỏ,khu C.nghiệp nhẹ

Nông thôn

12

18

24

36

0,53

0,48

0,45

0,42

0,62

0,58

0,56

0,53

0,82

0,80

0,79

0,78

0,89

0,87

0,84

0,76

0,90

0,88

0,86

0,82

0,92

0,91

0,90

0,88

0,91

0,90

0,88

0,83

0,92

0,91

0,89

0,87

0,93

0,92

0,91

0,90

Bảng 3: Cấp bảo vệ IP tối thiểu của thiết bị chiếu sáng

STT

Đặc điểm - phân loại môi trường làm việc

Cấp bảo vệ tối thiểu

1

Đèn lắp đặt trong khu vực nông thôn

IP 23

2

Đèn lắp đặt trong đô thị vừa và nhỏ, khu công nghiệp nhẹ, khu nhà ở

IP 44

3

Đèn lắp đặt trong đô thị lớn, khu công nghiệp nặng

Phần quang học: IP 54

Các phần khác: IP 44

4

Đèn đặt dưới độ cao 3m

IP 44

5

Đèn lắp đặt trong hầm, trên thành cầu

IP 55

6

Vị trí lắp đặt đèn có khả năng xẩy ra úng ngập

IP 67

7

Đèn phải thường xuyên làm việc trong điều kiện ngâm nước

IP 68

 Thiết kế cấp điện cho hệ thống chiếu sáng phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:

  • 11 TCN 18:1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung.
  • 11 TCN 19:1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dây dẫn điện.

Hệ thống chiếu sáng (đèn, cột đèn, tủ điện) cần được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo vệ chống sét, tiếp đất theo các tiêu chuẩn :

TCVN 4086 : 1985 - Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng.

TCVN 4756 : 1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

Thiết bị chiếu sáng và các thiết bị đi kèm (đèn, cột đèn, cần đèn) phải có tính thẩm mỹ, phù hợp với cảnh quan môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khi thiết kế chiếu sáng cho một đối tượng hay một khu vực cụ thể cần lưu ý đến đặc điểm và yêu cầu chiếu sáng của các khu vực phụ cận để tránh gây ra hiện tượng “ô nhiễm ánh sáng” đối với những khu vực này.

Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

Mức độ chiếu sáng quy định trong tiêu chuẩn này thể hiện qua các chỉ tiêu độ rọi ngang trung bình - En(tb), độ rọi đứng trung bình - Ed(tb), độ chói trung bình - L(tb), cường độ ánh sáng - I được hiểu là ngưỡng tối thiểu mà hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng để đảm bảo yêu cầu ánh sáng cho đối tượng được tiêu chuẩn hoá. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế của công trình và tiết kiệm điện năng tiêu thụ, đối với các công trình thể dục thể thao ngoài trời mức độ chiếu sáng tối đa cho phép không quá 2 lần ngưỡng tối thiểu, các công trình khác không quá 1,5 lần ngưỡng tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn.
Vui lòng Click để xem thông tin hướng dẫn chi tiết “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"
Hệ thống chiếu sáng sân Tennis

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo sân
icon Sàn sân thi đấu thể thao trong nhà
icon Quy định về sân tennis và cách thức bố trí vật dụng theo Luật thi đấu quốc tế
icon Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo sân tennis phẳng
icon Sân vận động World Cup 2014
icon Báo động từ sân bóng cỏ nhân tạo giá rẻ
icon Những địa điểm thi đấu thể thao đẹp nhất thế giới
icon Sân vận động hiện đại ở Thủ đô
icon Kích thước và bề mặt sân Bóng đá
icon Dụng cụ thi đấu Bóng chuyền