Sàn sân thi đấu thể thao trong nhà

(24-05-2017, 14:44:54)

Sàn sân thi đấu thể thao trong nhà

Sàn vinyl chuyên dùng cho các hoạt động thể thao trong nhà thi đấu, chất lượng vượt trội và được sử dụng rộng rãi   

Toàn hệ thống sàn thể thao bao gồm:  

Tấm lót chống ẩm 

Sàn thể thao có độ dày tiêu chuẩn 

Lớp phủ bảo vệ  

Dễ lắp đặt và bảo trì 

Sàn_sân_thể_thao_đa_năng_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl

  Sàn vinyl cho Sân thể thao đa năng  

Độ dày tiêu chuẩn và màu sắc cho sân thể thao trong nhà thi đấu 

San vinyl trong san thi dau Cau long

Độ dày tiêu chuẩn sân cầu lông: 3.5 mm Màu xanh  

Sàn_sân_cầu_lông_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl

 

Độ dày tiêu chuẩn sân quần vợt : 4.5 - 6.5 mm Màu blue  

Sàn_sân_quần_vợt_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl

 Độ dày tiêu chuẩn sân bóng bàn: 3.5-6.5mm Màu đỏ  

Sàn_sân_bóng_bàn_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl

 

Độ dày tiêu chuẩn sân bóng chuyền: 4.5-6.4mm Màu cam Orange

 Sàn_sân_bóng_chuyền_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl

Độ dày tiêu chuẩn sân đa năng: 4.5mm - 6.5mm Màu vân gỗ Mable

 Sàn_sân_thể_thao_đa_năng_trong_nhà_bằng_vật_liệu_vinyl