Sika sản phẩm trong xây dựng nhà xưởng công nghiệp

(27-05-2017, 10:30:22)

Sika sản phẩm trong xây dựng nhà xưởng công nghiệp

san-pham-si-ka-trong-xay-dung-nha-xuong-cong-nghiep

 

  Bê tông
Sikament R4: phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông
Plastiment 96: phụ gia hóa dẻo giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông 
Vữa rót 
Sikagrout 212-11, Sikagrout 214-11, Sikagrout 214-11 HS: vữa rót gốc xi măng
Sikadur 742: vữa rót gốc nhựa epoxy 
Hệ thống sàn
Chapdur 
Sikafloor 94
Sikafloor 2420 
Sikafloor 2530 W 
Sikafloor 7530 W
Sikafloor 261
Sikafloor 81 Epocem 
Các sản phẩm cho các khe nối và chất trám khe 
Sika Waterbars Yellow: băng PVC chống thấm cho các khe co giãn 
Sika Waterbars Grey: băng PVC chống thấm cho cho các mạch ngừng thi công
Sikaflex PRO 2HP
Sikaflex PRO 3WF 
Bảo vệ bê tông 
Sikafloor 94
Sikagard 63N
Sikagard 75 Epocem: vữa gốc xi măng epoxy