Thi công Sơn epoxy hai thành phần cho bề mặt sàn công nghiệp
Hóa chất tẩy rửa trong công nghiệp
Máy vệ sinh công nghiệp
Thi công chống thấm công trình
Hóa chất xây dựng

Đặc điểm ngành sơn và chất phủ bề mặt tại Việt nam- Phát triển đương đại

Năm 1986, kinh tế Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ “đổi mới” với đặc tính của nền kinh tế thị trường, nhưng sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế thị trường, nhưng sự chuyển biến tích cực của ngành sơn chỉ bắt đầu khởi đầu từ năm 1990 để bước vào quá trình hội nhập phát triển với khu vực quốc tế và dần dần ổn định phát triển liên tục tới nay (2008)

Có thể tóm tắt đặc điểm lịch sử phát triển của ngành sơn Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2008 như sau: 

a -     Quá trình hội nhập (1990 – 1993)

Mức tiêu thụ (chủ yếu sơn trang trí) trung bình # 10.000 tấn/ năm. Sản phẩm chủ yếu do trong nước sản xuất: sơn dầu alkyd chất lượng sản phẩm và công nghệ: không cao, không đáp ứng được yêu cầu về số lượng - chất lượng và chủng loại sơn (nhất là sơn trang trí gốc nước và sơn công nghiệp)
Xuất hiện thương hiệu của các hãng sơn có tên tuổi trong khu vực và quốc tế như: ICI, Nippon, Akzonobel, Jotun, Interpaint, Toa Thái Lan, Uraiphanich…
Các thương hiệu Việt Nam: do 9 công ty và xí nghiệp sơn có trong giai đoạn 1976 - 1986 (trong đó giảm đi 3 xí nghiệp sơn của công ty sơn chất dẻo giải thể và sát nhập vào sơn Á Đông) 

b -     Bước đột phá về đầu tư (1993 – 1997)

Thuận lợi:
-     GDP trung bình tăng trưởng 8,8%/ năm
-     Ngành xây dựng tốc độ gia tăng mạnh là các yếu tố tích cực cho ngành sơn phát triển.
      Mức tiêu thụ: tăng vọt qua các năm: 10.000 tấn – 1993
                                                            25.000 tấn – 1996
                                                            40.000 tấn – 1997
     Sơn trang trí chiếm tỉ lệ: 80% mức tiêu thụ
     Sơn tàu biển và bảo vệ chiếm tỉ lệ 20% mức tiêu thụ 

Mức độ đầu tư nước ngoài về sơn đạt mức khoảng 90 triệu USD: có 20 công ty sơn nước ngoài lập nhà máy liên doanh với Việt Nam hoặc 100% vốn nước ngoài, đặc biệt là các công ty có tên tuổi lớn về sơn quốc tế đã nói trên đều có mặt.
Mức độ đầu tư của các nhà làm sơn trong nước: cũng đạt mức đáng khích lệ, ngoài các đơn vị Việt Nam bỏ vốn theo tỉ lệ liên doanh với các công ty sơn nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đầu tư số vốn khoảng 5 triệu USD để lập nhà máy mới mở rộng xưởng sản xuất, lắp đặt trang thiết bị mới, sản xuất sản phẩm mới (nhiều nhất là sơn nước), mua công nghệ nước ngoài (ví dụ sơn tàu biển và bảo vệ)
Kết quả với dòng đầu tư đột phá này từ nước ngoài kéo theo sự chuyển đổi mạnh mẽ của đầu tư trong nước, chất lượng công nghệ sơn tại Việt Nam đã được “thay da đổi thịt” và tạo ra các dòng sản phẩm có chất lượng theo yêu cầu thị trường. Từ đó làm cơ sở hết sức quan trọng cho bước phát triển nhảy vọt và ổn định cho các năm kế tiếp nhất là từ năm 2000 về sau. 

c-      Quá trình phát triển ổn định trước thách thức (1997 – 1999)
-   Thách thức phát triển kinh tế Việt Nam: khủng hoảng tài chính khu vực Đông Nam Á (1997 – 1999) Việt Nam tuy ít chịu ảnh hưởng nhưng cũng tăng trưởng chậm lại qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn này là:
-   Mức tăng GDP: (Năm   1996: 9,34%)
                                               1997: 8,15%
                                               1998: 5,76%
                                               1999: 4,77%
                                               2000: 6,8%

-  Vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam) 
                         (Năm 1996: vốn FDI đăng ký   : 10,164 tỉ USD)
                                   1997                                  : 5,591
                                   1998                                  : 5,100
                                   1999                                  : 2,565
                        (Năm 2000                                   : 2,839)
                        (Nguồn số liệu: Niên giám của Tổng cục Thống kê Việt Nam)

- Trong bối cảnh đó ngành sơn Việt Nam vẫn đạt tốc độ phát triển 15  - 20% năm và đến hết năm 1999, ngành sơn Việt Nam đã hồi phục sức phát triển với tốc độ cao bắt đầu từ năm 2000 và các năm kế tiếp. 

d-     Quá trình phát triển với tốc độ cao 2000 – 2007
- Bối cảnh lịch sử: Các nước Đông Nam Á đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính và nền kinh tế bắt đầu hồi phục và phát triển ổn định. Kinh tế Việt Nam ít bị ảnh hưởng của khủng hoảng này, tuy có tăng trưởng chậm lại nhưng rất ổn định và ngày càng phát triển mạnh hơn – thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế sau đây:
Mức tăng GDP/năm: Năm 2000: 6,8%
                                                    2001: 6,9%
                                                    2002: 7,08%
                                                    2003: 7,34%
                                                    2004: 7,79%
                                                    2005: 8,44%
                                                    2006: 8,23%
                                                    2007: 8.48%
Vốn FDI
Năm 2000: đăng ký: 2,839 tỉ USD/Thực hiện: 2,44 tỉ USD
Năm 2001:     “          3,143           “                     2,450
Năm 2002:     “          2,999           “                     2,591
Năm 2003:     “          3,191           “                     2,650
Năm 2004:     “          4,548           “                     2,853
Năm 2005:     “          6,840           “                     3,309
Năm 2006:     “          12,004         “                     4,100
Năm 2007:     “          21,348         “                     8,030
(Nguồn số liệu: Niên giám của Tổng cục Thống kê Việt Nam)

- Ngành sơn Việt Nam sau khi đạt được sự phát triển ổn định trong giai đoạn thách thức khủng hoảng tài chính khu vực Đông Nam Á (1997 - 1999) với tốc độ tăng trưởng dao động 15 – 20%/năm thì bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2007 là quá trình phát triển với tốc độ cao cùng với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế Việt Nam với các đặc điểm phát triển như sau:

  • Phát triển mạnh về sản lượng và chủng loại sơn:Sơn trang trí chiếm tỉ trọng lớn, tăng trưởng trung bình 25%/năm, sơn tàu biển, bảo vệ, sơn công nghiệp ngày càng phát triển theo yêu cầu thị trường (xem bảng số liệu các năm 1995 đến 2007 về phát triển thị trường sơn VIệt Nam do Hiệp hội sơn và mực in Việt Nam – VPIA công bố)
    Đến năm 2007 đã có mặt tại Việt Nam hầu hết các hãng sơn lớn của thế giới dưới hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc gia công hợp tác sản xuất với các công ty Sơn Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều công ty Sơn Việt Nam (dạng cổ phần hoặc tư nhân 100% vốn Việt Nam cũng mạnh dạn mở rộng hoặc xây mới nhà máy, đầu tư thiết bị công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn cạnh tranh thị trường theo yêu cầu người tiêu thụ. Có thể nói sự phát triển với tốc độ cao về sản lượng công nghệ mới và nâng cao chất lượng sản phẩm đã tạo ra bức tranh ngoạn mục của phát triển ngành sơn Việt Nam trong giai đoạn này. Sự phân chia thị trường các loại sơn tại Việt Nam đến năm 2007 đã đạt mức quân bình kiểu “tám lạng nửa cân” giữa các thương hiệu lớn không phân biệt “nước ngoài” hay “nội địa” có thể kể ra như sau:

Về sơn trang trí: 4 ORANGES - AKZO (ICI) DECORATIVE – NIPPON – KOVA – TISON BẠCH TUYẾT – SƠN TỔNG HỢP…
Về sơn tàu biển và bảo vệ: INTERPAINTS – SƠN HẢI PHÒNG – SƠN JOTUN – SƠN Á ĐÔNG – SƠN HẢI ÂU…
Về sơn đồ gỗ: AKZO INDUSTRY COATINGS – ĐẠI HƯNG – VALSPA SHERWIN WILLIAMS – ĐẠI KIỀU – HÓA KEO BÌNH THẠNH – XUÂN AN – DUY HOÀNG…
Về sơn bột: AKZO CHANG CHENG – JOTUN- ĐẠI PHÚ – TÂN NAM PHÁT – Á ĐÔNG – SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
Về sơn coil (tấm lợp): Á ĐÔNG – AKZO INDUSTRY COATINGS – PPG COATINGS – BECKER – KCC YUNGCHI…v     Về các loại sơn khác (ví dụ: Sơn ô tô OEM, sơn sàn, sơn kẻ đường, sơn can, sơn plastic…) các thương hiệu: Sơn tổng hợp Hà Nội, Nippon, PPG, KOVA, Sơn Hải Phòng… 

Dòng sản phẩm với công nghệ mới nhất của thế giới và khu vực là sơn trang trí gốc nước sử dụng bột dioxit titan (TiO2) nano chất lượng cao đã được nhiều hãng sơn tại Việt Nam sản xuất bán ở thị trường hoặc các loại sơn công nghiệp gốc nước từ Epoxy, Polyurethan chất lượng cao cũng đã được sản xuất bán ra thị trường theo xu hướng sản phẩm thân thiện môi trường. Tuy nhiên, số lượng yêu cầu sử dụng chưa nhiều do giá sản phẩm còn cao.
Số lượng nhà sản xuất sơn bắt đầu tăng trưởng mạnh: năm 2002 có 60 doanh nghiệp – năm 2004: 120 doanh nghiệp – năm 2006: 168 doanh nghiệp – năm 2008: 187 doanh nghiệp – năm 2009 (theo số thống kê cập nhật chưa được kiểm tra): khoảng 250 doanh nghiệp. 

Nhận xét chung về thị phần và phân chia thị phần sơn Việt Nam thấy rằng:
+ Cho đến năm 2008 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khoảng hơn 30 doang nghiệp) vẫn chiếm 60% thị phần, 40% còn lại là phần các doanh nghiệp Việt Nam.
+ Sơn trang trí chiếm tỉ trọng lớn về thể tích (64 – 66%) tổng sản lượng nhưng lại có giá trị thấp, ứng với (41 – 45%) về trị giá.
+ Với đặc điểm phát triển tốc độ cao trong giai đoạn này có mức tăng trưởng trung bình 15 – 20% năm, số lượng Doanh nghiệp sản xuất sơn ngày càng gia tăng Việt Nam trở thành “điểm nóng” thu hút đầu tư của các nước trong khu vực và quốc tế vào ngành công nghiệp sơn. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Hiệp hội ngành nghề sơn - mực in Việt Nam (tên giao dịch VPIA) được thành lập 25/4/2008 từ tổ chức tiền thân là phân hội sơn - mực in thuộc Hội hóa học – Tp.Hồ Chí Minh. Ngay năm đầu tiên thành lập, tính đến 21/4/2009 VPIA đã quy tụ 112 Hội viên Doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề (trong số 71 Hội viên là doanh nghiệp sản xuất có: 54 doanh nghiệp sản xuất sơn, 10 doanh nghiệp sản xuất mực in, 7 doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và thiết bị sản xuất sơn) VPIA là thành viên chính thức của tổ chức APIC (Hội đồng quốc tế sơn Châu Á) gồm 17 Hiệp hội sơn các nước trong khu vực. VPIA là một Hiệp hội ngành nghề còn non trẻ, tập hợp số lượng Hội viên chưa lớn (64 Hội viên sản xuất sơn – mực in so với tổng số năm 2009 khoảng 280 doanh nghiệp sản xuất sơn - mực in trong cả nước. Hiện nay, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu VPIA đang bước đầu hội nhập vào con đường hoạt động chuyên nghiệp, với nhận định của các chuyên gia kinh tế có uy tín của thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm phục hồi và có thể gữ mức tăng trưởng trên 3% năm 2009, riêng ngành công nghiệp sơn vẫn đạt mức tăng trưởng mạnh về sơn bảo vệ và tàu biển, sơn trang trí…VPIA hy vọng sẽ hoạt động có hiệu quả trong quá trình bảo vệ lợi ích của Hội viên và đưa ngành sơn mực in Việt Nam hội nhập tốt vào các nước khu vực và quốc tế.    BẢNG TỔNG HỢP MỨC TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM (1995 – 2008) 

STT

                         LOẠI SƠN

                                               MỨC TIÊU THỤ NĂM

    1995 (Tấn )(Þ) 2000 (Tấn) (Þ) 2002 (Tấn)(Þ) 2004 (Tấn)(ÞÞ) 2006 (Triệu lít) (ÞÞÞ) 2007 (Triệu lít)(ÞÞÞ) 2008 (Triệu lít) (ÞÞÞ)
 1 Sơn ttrang trí:- Gốc nước- Gốc dung môi 23.800 58.000 77.200 96.000 123,20 152,00 158,00
11.000 40.000 57.000 74.000 - - -
12.800 18.000 20.200 22.000 - - -
 2 Sơn tàu biển và bảo vệ 1.000 4.000 8.000 12.500 13,60 16,80 19,70
 3 Sơn công nghiệp:- Sơn đồ gỗ- Sơn bột- Sơn coil (tấm lợp) 0,200 2.850 6.010 18.200 - - -
0,200 2.000 3.000 12.000 37,05 43,70 40,20
0 0 1.810 3.500 6,80 8,00 8,20
0 0,850 1.200 2.700 3,70 8,70 8,00
 4 Sơn khác:- Sơn can- Sơn ôtô tân trang- Sơn plastic- Sơn sàn- Sơn kẻ tường  0,500 3.040 5.780 13.800 3,50 6,70 6,90
- 200 240 500 - - -
- 050 080 100 - - -
- 790 2.950 2.800 - - -
- - - - - - -
- - - 7.000 - - -
                         TỔNG CỘNG 25.500 67.890 96.990 140.500 187,85 236,00 241,00

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Surface coatingsNXB - TAFE Education BooksVol 1, 1983 – Australia
[2] Paint and surface coatingsNXB – Ellis hofwood limited 1987, England
[3] Kỹ thuật sơn – Đinh Văn KiênNXB – Thanh niên 1999, Việt Nam
[4] Toàn cảnh ngành sơn và mực in Việt NamBáo cáo tại ngày hội hóa học Tp.HCM 2005 của VPIA
[5] Overview of Vietnam Coatings market – VPIA ACC HCM 2007, 2009
[6] Vietnam Coatings & ink marketSpeaker: Vương Bắc Đẩu – ACF 2003, HCMC    


 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Công nghệ sản xuất sơn và lớp phủ chịu nhiệt độ cao
icon Công nghệ sơn chống ăn mòn vật liệu
icon Sơn phủ Hydrographics
icon Đặc điểm ngành sơn và chất phủ bề mặt tại Việt nam- Lịch sử phát triển
icon Đặc điểm ngành sơn và chất phủ bề mặt tại Việt nam- Lịch sử hình thành
icon Công nghệ sản xuất Bột bả tường (Mastic)
icon Đánh giá Sơn bột tĩnh Điện và Sơn dung môi - Powder Coating
icon Những ứng dụng của Sơn bột tĩnh điện - Powder Coating
icon Sơn bột tĩnh điện Powder Coating
icon Sơn tự làm sạch theo công nghệ NANO