Quá trình thi công BubbleDeck

(27-05-2017, 16:29:27)

Quá trình thi công BubbleDeck

 

1. Đúc các nửa quả bóng bằng nhựa rỗng, loại nhựa HDPE. Vận chuyển đến công trường.

thi_cong_BubbleDeck


2. Ghép các nửa quả lại bằng keo dán nhựa thông thường, các nửa có các ren sập đầu đực, đầu cái.

thi_cong_BubbleDeck


3. Các tấm lưới thép trên dưới được hàn thành tấm.

thi_cong_BubbleDeck


4.Ghép các lưới thép dưới + Bóng nhựa + lưới thép trên thành lồng. 

Thi_cong_BubbleDeck
 

5. Căn chỉnh, để trống các lỗ kỹ thuật 

Thi_cong_BubbleDeck
 

6. Chuẩn bị ván khuôn, thành ván khuôn cao khoảng 6-7cm, ván khuôn bằng thép nhẵn được thổi dầu cặn dạng sương để chống dính 

Thi_cong_BubbleDeck
 

7. Đổ lớp bê tông 6cm, đặt lồng thép bóng đã được chuẩn bị tại bước 4 

Thi_cong_BubbleDeck
 

8. Lớp bê tông 6cm chụp gần 

thi_cong_BubbleDeck
 

9. Phủ bạt hạn để chế bốc hơi nước, có thể bơm hơi nước nóng để tăng nhanh cường độ. 

thi_cong_BubbleDeck
 

10. Đưa các tấm cấu kiện kiểu B ra bãi chứa 

thi_cong_BubbleDeck
 

11. Đặt các tấm lên các xe tải kéo, các tấm kiểu B có kích thước nhỏ hơn 2.4m x 9m để có thể lưu thông trên đường 

thi_cong_BubbleDeck
 

12. Chằng buộc các tấm trên thùng xe 

Thi_cong_BubbleDeck