Quá trình thi công BubbleDeck sàn loại B

(27-05-2017, 16:52:18)

Quá trình thi công BubbleDeck sàn loại B

 

13. Vận chuyển trên đường 

thi_cong_BubbleDeck


14. Chở đến công trường 

Thi_cong_BubbleDeck
 

 15. Công trình có bước cột 16.5m ( Bước cột tương đối lớn) 

thi_cong_BubbleDeck_15
 

 16. Đặt hệ giáo chống bê dưới (Không có ván khuôn đáy, chỉ có hệ dầm đặt ngang tấm, cách nhau <1.8m)

thi_cong_BubbleDeck

 17. Cẩu các tấm lên đặt lên hệ giáo, mỗi tấm 2.4x9m nặng khoảng 3.5 tấn

thi_cong_BubbleDeck

 18. Hệ giáo chống nhìn từ bên dưới, các thanh đặt ngang tấm bê tông 6cm đã đổ trong nhà máy.

Thi_cong_BubbleDeck

19. Bố trí các tấm trên mặt bằng phải theo sơ đồ thiết kế do lưới cốt thép phía dưới bố trí khác nhau trên sơ đồ sàn

Thi_cong_BubbleDeck


20.Căn chỉnh các tấm 

Thi_cong_BubbleDeck
 

 21. Đặt các thanh thép ngang nối các tấm

Thi_cong_BubbleDeck

 22. Mặt bằng nhìn từ bên trên, đặt các tấm thép chịu Mô men căng trên, thép chống chọc thủng ...

Thi_cong_BubbleDeck

 23. Đổ bê tông còn lại toàn khối trên mặt bằng

thi_cong_BubbleDeck_23

 24. Hoàn thiện bề mặt bê tông

Thi_cong_BubbleDeck

 25.  Hình ảnh thi công xong.

Thi_cong_BubbleDeck