• Một số loại bê tông khác
  (23-06-2017, 12:06 PM)

  Những loại bê tông đặc biệt như bê tông nhẹ,bê tông cốt liệu rỗng, bê tông khí, bê tông bọt, bê tông cường độ

  » xem tiếp

 • Vữa xây dựng
  (23-06-2017, 12:12 PM)

  Vữa xây dựng, định nghĩa, phân loại và các vật liệu để sản xuất chế tạo  

  » xem tiếp

 • Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa
  (23-06-2017, 12:19 PM)

  Những tính năng của vữa như độ lưu động, khả năng giữ nước và các phương pháp đánh giá

  » xem tiếp

 • Các tính chất cơ bản của vữa
  (30-06-2017, 22:19 PM)

  Tính bám dính, tính chống thấm, cường độ chịu lực và các phương pháp kiểm tra các tính chất cơ bản của vữa

  » xem tiếp

 • Vật liệu kim loại
  (23-06-2017, 12:45 PM)

  Kim loại là loại vật liệu có các tính chất có lợi: cường độ lớn, độ dẻo và độ chống mỏi cao được sử dụng rộng rãi trong xây dự

  » xem tiếp

 • Vật liệu thép
  (23-06-2017, 12:31 PM)

  Thép là vật liệu điển hình thuộc nhóm vật liệu kim loại, được sử dụng nhiều trong các công trình cầu, đường sắt và công trìn

  » xem tiếp

 • Hợp kim nhôm
  (23-06-2017, 12:35 PM)

   Hợp kim nhôm có ưu điểm là cường độ cao, nhẹ và khả năng chống lại tác dụng ăn mòn cao so với thép

  » xem tiếp

 • Vật liệu gỗ
  (23-06-2017, 12:40 PM)

  Gỗ là vật liệu thiên nhiên được sử dụng rộng rãi trong xây dựng vì những ưu điểm: Nhẹ, có cường độ khá cao; cách âm, các

  » xem tiếp

 • Tính chất cơ bản của vật liệu gỗ
  (23-06-2017, 12:43 PM)

  Tính chất cơ học của gỗ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Độ ẩm, khối lượng thể tích, tỉ lệ phần trăm của lớp gỗ sớm và lớp gỗ muộn, tình t

  » xem tiếp

 • Bảo quản gỗ
  (23-06-2017, 12:48 PM)

  Bảo quản gỗ bằng cách giải pháp Sơn hoặc quét, ngâm chiết kiềm và ngâm tẩm các chất hóa học

  » xem tiếp

 • Chất kết dính hữu cơ
  (23-06-2017, 12:53 PM)

  Chất kết dính hữu cơ là hỗn hợp của các chất phân tử lượng tương đối cao,ở thể rắn,dẻo,lỏng để phủ mặt đường,vỉa hè,nền nhà, bảo v

  » xem tiếp

 • Tính chất cơ bản của Chất kết dính hữu cơ
  (02-06-2017, 18:27 PM)

  Tính quánh của chất kết dính hữu cơ thay đổi trong phạm vi rộng. Nó ảnh hưởng nhiều đến các tính chất cơ học của hỗn hợp vật liệu khoá

  » xem tiếp