Sika sản xuất bê tông chảy

(22-04-2018, 14:34:18)

Sản Xuất Bê Tông Chảy Dùng Phụ Gia Sika

Sử dụng các loại phụ gia Sika sau đây được áp dụng trong cấp phối Bê tông chảy, đảm bảo giảm nước cao, độ chảy lỏng cao và thúc đẩy sự phát triển cường độ sớm. Giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết (các dòng phụ gia SikaMent, Viscocrete).

  • Phụ gia cuốn khí (Sika AER),
  • Sikament® RMC/ Sikament® MP với tính năng duy trì độ sụt lâu để thi công cọc nhồi,
  • Sika® Viscocrete® 3000-20 với tính năng giảm nước cao cấp, thúc đẩy phát triển cường độ sớm, duy trì tính thi công lâu được sử dụng cho kết cấu ván khuôn trượt, tường vây, sàn dự ứng lực cao tầng.
  • SikaCrete® PP1 (Silicafume) sử dụng để tạo bê tông cường độ cao, bền sulfate.

sanxuatbetongchaysika

Cấp phối Bê tông mác 30 Mpa và 80 Mpa

Mô Tả

Đơn

Vị

Khối

Lượng

Ghi Chú

Bê tong mác 30 MPa, Ván trượt (Đô sụt 15 Cm)

m3

 

 

Vât liêu thô

 

 

 

Portland Cement, PCB40

kg

420

 

Cát

m3

0.46

 

Đá có cỡ 10~20mm

m3

0.8

 

Nước

m3

0.188

 

Sikament® NN

Lít

4.2

 

Bê tông mác 80MPa (Đô sụt 18 Cm)

m3

 

 

Vât liêu thô

 

 

 

Portland Cement, PCB40

kg

480

 

Cát

m3

0.46

 

Đá có cỡ 10~20mm

m3

1.21

 

Nước

m3

144

 

Sika® Viscocrete® SP 1000

Lít

4.8

 

 

Vật liệu bê tông chảy

Cát, đá, và xi măng được vận chuyển đến trạm trộn bởi xe tải/xà lan, silicafume (SikaCrete PP1) dùng để sản xuất bê tông có tính bền và cường độ.

  • Vật liệu có tính trơ như cát, đá được trữ ngoài trời hoặc có mái che để tránh mưa nắng.
  • Vật liệu có tính hút ẩm như xi măng hay tro bay/bột đá có hoạt tính (Puzzolant) cần được trữ trong các silo có thể tích chứa lớn.
  • Khi trộn các loại vật liệu này được vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền đến khoang chứa đặt nằm phía trên máy trộn.

VatlieubetongtuoiSika


Phối trộn

Khi bắt đầu sản xuất bê tông, vật liệu khô như cát và đá được vận chuyển vào máy trộn.

  • Tỉ lệ vật liệu trộn được thiết kế để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho mỗi dự án.
  • Tỉ lệ này được kiểm soát bởi hệ thống cân điện tử nhằm đảm bảo chất lượng bê tong cho mỗi mẻ trộn.
  • Phương pháp thông thường để khách hàng kiểm tra chất lượng bê tong ở các trạm trộn thương phẩm là kiểm soát kích cở của cát, đá, độ sụt của bê tong, mức độ cuốn khí, và cường độ nén dựa trên yêu cầu thiết kế mác bê tong.

CanTronBetongtuoiSika


Vận chuyển

Sau khi công đoạn trộn hoàn tất, mẻ trộn được đổ vào bom chứa của xe trộn đạc chủng, bom chứa này quay theo trục nghiêng. Xe đặc chủng này thong thường chứa được 6 - 7 mét khối bê tong tươi, bê tong chứa trong bom sau đó được đổ ra bằng cửa sau khi quay bom với chiều ngược lại.

Độ sụt bê tong tươi có thể bị giảm trong thời gian vận chuyển, trong những trường hợp đặt biệt, độ sụt của bê tong tươi cần phải duy trì đến 8 tiếng.

Phụ gia Sika được trộn chung với các mẻ trộn để tăng tính thi công và tạo tính bền, chống thấm và đạt cường độ cao cho bê tông

vanchuyenbetongchay

Đừng ngần ngại, quý khách hàng hãy nhập thông tin để nhận tư vấn kỹ thuật miễn phí và chương trình khuyến mại hiện hành từ Công ty Phương Đông !
Hotline: 0946615840