Msds-Bang-du-lieu-san-pham

Tải tài liệu

Xin mời tải về tài liệu tham khảo với nội dung chi tiết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng của:

 • Sản phẩm phụ gia Sika
 • Hóa chất Klenco
 • Sơn sân tennis
 • Tiêu chuẩn, Quy chuẩn việt nam
 • Luật thi đấu thể thao
 • Báo giá sika, klenco

tai lieu tham khao oct.vn

STTTÊN TÀI LIỆULOẠI TÀI LIỆUTẢI VỀCẬP NHẬT
1Sika monotop RTải về01-06-2017 10:24:21
2ThongsokythuatsonepoxySikafloor264Tải về03-06-2017 14:28:07
3ThongsokythuatsonepoxySikafloor263SLTải về03-06-2017 14:38:50
4Sikafloor2530WthongtinkythuatTải về03-06-2017 14:43:59
5Sikafloor161thongtinkythuatTải về03-06-2017 14:50:29
6Sikadur42MPthongtinkythuatTải về03-06-2017 14:59:36
7Sikadur732thongtinkythuatTải về03-06-2017 15:02:24
8Sikarefit2000thongtinkythuatTải về03-06-2017 15:12:25
9SikamentR4thongtinkythuatTải về03-06-2017 15:15:03
10SikaBíuealT130SGthongtinkythuatTải về03-06-2017 15:22:40
11SikaproofMembranethongtinkythuatTải về03-06-2017 15:25:30
12SikawaterBarthongtinkythuatTải về03-06-2017 15:32:50
13SikawaterBarOthongtinkythuatTải về03-06-2017 15:38:02
14SikaHydrotitethongtinkythuatTải về03-06-2017 21:32:06
15Sika102thongtinkythuatTải về03-06-2017 21:47:54
16Sikafloor Chapdur- ban chi tiet san phamTải về06-06-2017 22:19:08
17Sikalite-bangchitietsanphamTải về06-06-2017 23:13:54
18PAINT REMOVER-Chat tay son keoTải về07-06-2017 22:33:59
19Autosol Metal Polish KemdanhbongInoxTải về10-06-2017 17:26:36
20GENTLE HANDS-bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 17:55:09
21EASY CLEAN Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:00:45
22Steel Shine Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:06:11
23SPOTLIGHT Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:10:36
24POWERBAC Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:16:12
25Power Brite Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:20:48
26Power Floral Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:28:21
27Action 170S bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:33:57
28POWERVIEW bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:47:25
29CAMPAIGN bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 18:50:25
30SUPERCOATING Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 19:04:10
31Power Lemo Bang mo ta chi tietTải về10-06-2017 19:06:49
32Sika Latex Ban mo ta chi tietTải về10-06-2017 19:22:28
33SikaTop Seal 107 Ban mo ta chi tietTải về10-06-2017 19:28:45
34SikaGrout 214 -11 Vua rot Bu co ngotTải về10-06-2017 19:38:03
35SIKA Danh muc san pham xay dungTải về11-06-2017 00:54:13
36Chat tay rua Klenco SingaporeTải về11-06-2017 17:55:48
37TCVN 8819-2011 Mat duong be tong nhua nong Yeu cau thi cong va nghiem thuTải về12-06-2017 19:07:42
38Qui trinh chong tham voi san pham Shell Flintkote 3Tải về13-06-2017 00:13:19
39Flintkote 3 Chong tham san maiTải về13-06-2017 00:16:44
40Flintkote 3 Chong tham khu am uotTải về13-06-2017 00:18:40
41Flintkote 3_Chong tham san mai khong co lop bao veTải về13-06-2017 00:20:58
42Flintkote 3 Chong tham tang hamTải về13-06-2017 00:22:58
43Flintkote 3 Qui trinh chong tham cong trinh nhoTải về13-06-2017 00:25:18
44Flintkote 3 Chong tham San cong nghiepTải về13-06-2017 00:27:32
45TCVN3105 -1993 Lay mau che tao va bao duong mau be tongTải về13-06-2017 01:58:09
46TCVN/22tcn276_2001_996 che tao be tong mac caoTải về13-06-2017 02:12:34
47TCVN 4453 1995_Be tong Tieu chuan nghiem thu be tong toan khoiTải về13-06-2017 02:16:43
48TCVN 9115_2012 Ket cau be tong va be tong lap ghepTải về13-06-2017 02:20:25
49TCVN 6260 2009 tieu chuan xi mang pooc lang hon hopTải về13-06-2017 02:48:47
50tcvn45062012907350-3216 nuoc cho be tong va vuaTải về13-06-2017 02:57:08
51tennis Thi dau va ky thuat choiTải về14-06-2017 11:31:32
52Luat Tennis Uy Ban TDTTTải về14-06-2017 12:14:42
53Luat tennis Rules 2010Tải về14-06-2017 12:23:20
54TCXDVN 367_2006 Tieu chuan vat lieu chong thamTải về14-06-2017 14:17:20
55TCVN 9065_2012 VAT LIEU CHONG THAM SON NHU TUONG BI TUMTải về14-06-2017 22:33:09
56tcvn5945-2005 Nuoc thai cong nghiep tieu chuan thaiTải về20-06-2017 11:23:57
57qcvn-14-2008-btnmt Qui chuan quoc gia nuoc thai sinh hoatTải về20-06-2017 11:24:50
58qcvn 25-2009 National Technical Regulation on WastewaterTải về20-06-2017 11:25:25
59Sikadur 752 nhua bom epoxy 2 thanhphanTải về20-06-2017 18:39:52
60Sikadur 731 chat ket dinh goc EpoxyTải về20-06-2017 19:01:27
61Sikaflex Construction Chat tram khe mot thanh phan goc PUTải về20-06-2017 20:42:40
62TCXDVN_287_2004 Cong trinh the thao San the thao Tieu chuan thiet keTải về23-06-2017 23:14:48
63TCXDVN_287_2004_Phu luc Cong trinh the thao San the thao Tieu chuan thiet keTải về23-06-2017 23:15:40
64TCXDVN 288-2004- Cong trinh the thao Be boi Tieu chuan thiet keTải về23-06-2017 23:17:09
65TCXDVN 289-2004-Cong trinh the thao Nha the thao Tieu chuan thiet keTải về23-06-2017 23:18:17
66Luat cau long quoc teTải về24-06-2017 17:23:51
67TCXDVN 333-2005 Chieu sang nhan tao Tieu chuan thiet keTải về24-06-2017 17:57:40
68TCVN 391-2007 BE TONG YEU CAU DUONG AM TU NHIENTải về26-06-2017 20:58:11
69Sikafoor 264 son epoxy san rac cat day 1mmTải về03-07-2017 11:27:26
70Thi cong son Epoxy Sikafloor 264 rac cat day 3 mmTải về03-07-2017 11:50:52
71son epoxy sikafloor 264 phu san thi cong bang con lanTải về03-07-2017 14:31:44
72Thi cong son Epoxy Sikafloor 263 SL day 1_5 mm Tu san PhangTải về03-07-2017 14:38:35
73Thi cong Son Epoxy Sikafloor 263 SL day 2 mm Tu san PhangTải về03-07-2017 14:43:21
74thi cong son epoxy sikafloor 2530 W phu san bang con lanTải về03-07-2017 14:48:24
75Thi cong son Epoxy sikafloor 264 nen san cong nghiepTải về03-07-2017 14:52:02
76Shell Flintkote Black Primer son lot goc dauTải về03-07-2017 19:00:54
77Sika Waterproofing Mortar Vua chong tham goc xi mangTải về06-07-2017 00:05:47
78Sikament NN Phu gia giam nuoc cao cap cho be tongTải về06-07-2017 23:14:45
79Chong tham nha ve sinh khu vuc am uot Sika 107Tải về07-07-2017 00:33:06
80flintkote 3 chong tham goc bi tumTải về07-07-2017 10:45:38
81Shell Flintkote 3 chong tham goc bi tumTải về07-07-2017 10:47:04
82Chong tham cho san mai sika bitum sealTải về07-07-2017 12:01:17
83dow kathon lxe chat bao quanTải về17-07-2017 23:12:42
84Luat bong da 5 nguoiTải về25-07-2017 21:47:28
85Luat bong da 7 nguoiTải về25-07-2017 21:48:04
86Luat bong daTải về25-07-2017 21:48:43
87Cong viec son yeu cau chung ve an toanTải về07-08-2017 22:13:50
88Phân loại Sơn xây dựngTải về09-08-2017 00:08:22
89Son tren thep thi cong va nghiem thuTải về09-08-2017 00:17:55
90Luat bong chuyenTải về20-08-2017 16:27:14
91Bang-bao-gia-chat-tay-rua-2017Tải về14-09-2017 18:41:52
92BANG-GIA-HOA-CHAT-CHUYEN-DUNG-2017Tải về14-09-2017 18:42:34
93Bang-bao-gia-vat-lieu-Sika-2017Tải về14-09-2017 18:43:44
94Intraplast Z-HV Phu gia hoa deo va bu co ngotTải về14-09-2017 23:43:12
95Sika Grout GP Vua rot xi mang khong co ngotTải về14-09-2017 23:52:41
96Bang truong no Sika Swell StopTải về25-09-2017 17:17:14
97Sika RainTite Chat Chong Tham Goc AcrylicTải về25-09-2017 18:49:29
98Sikagard-62-Lop-phu-epoxy-khang-mai-mon-chiu-hoa-chatTải về06-10-2017 16:18:24
99Sika-Poxitar-F-Lop-phu-epoxy-cho-be-tong-va-thep-khang-hoa-chatTải về06-10-2017 16:19:18
100Silica Fume Densified Powder Chong tham tang hamTải về14-10-2017 02:16:28
101Sikaflex-Pro3-WF-Chat-tram-khe-dan-hoi-goc-PUTải về17-10-2017 16:47:36
102SikaPrimer-3N-Chat-quet-lot-tram-kheTải về17-10-2017 18:03:19
103SikaMonotop610-Chat-ket-noi-bao-ve-cot-thepTải về18-10-2017 09:00:38
104SikaMonoTop-615HB-Vua-sua-chua-po-ly-merTải về18-10-2017 09:07:07
105SikamentR-7N-Phu-gia-giam-nuoc-keo-dai-thoi-gian-ninh-ket-betongTải về18-10-2017 17:15:02
106Silica Fume Sikacrete PP1 phu gia dang bot SikaTải về18-10-2017 17:16:40
107Sikament-2000AT-Phu gia-sieu-hoa-deo-be-tongTải về18-10-2017 17:30:22
108Plastocrete N phu-gia-chong-tham-be-tongTải về18-10-2017 17:49:33
109Sika latex TH-Phu-Gia-Ket-NoiTải về21-10-2017 15:28:37
110Sika-Multiseal-Bang-tu-dinh-Bi-tumTải về21-10-2017 17:33:34
111Sikafloor 81 Epocem-Vua-tu-san-goc-EpoxyTải về23-10-2017 00:02:58
112Sikafloor Curehard-Chat-tang-cung-dang-longTải về24-10-2017 23:00:07
113Sika-torch-3-Mang-Kho-NongTải về25-10-2017 00:56:44
114Sika Bitu Seal T 140SG-mang-kho-nong-chong-thamTải về26-10-2017 15:38:36
115Huong-dan-son-tennis-Flexipave-CoatingTải về03-11-2017 01:25:59
116Flexipave-Coating-Son-san-tennisTải về03-11-2017 01:26:50
117Flexipave-Concrete-Primer-Son-Lot-San-TennisTải về03-11-2017 01:43:39
118Flexipave-Patching-Compound-Chat-Ba-Lam_phang-San-TennisTải về03-11-2017 01:51:51
119Son-bao-ve-ket-cau-the-Quy-trinh-thi-cong-nghiem-thuTải về07-11-2017 16:16:27
120Phuong-phap-xu-ly-gi-thep-xay-dungTải về07-11-2017 16:19:05
121SikaTop-Seal-109-Chong-tham-cai-tien-Po-ly-meTải về07-11-2017 22:10:42
122Sika-Top-Seal-105-vua-chong-tham-dan-hoiTải về07-11-2017 22:13:04
123Ky-thuat-chong-tham-Mai-va-San-be-tong-TCVN5718-1993Tải về10-11-2017 10:05:31
124Yeu-cau-cot-lieu-cho-betong-va-vua-TCVN7570-2006Tải về10-11-2017 11:16:41
125TCVN-170-2007-Ket-cau-thep-Gia-cong-lap-rap-va-nghiem-thuTải về10-11-2017 22:12:35
126TCVN5574-2012-Tieu-chuan-thiet-ke-Betong-betong-cot-thepTải về10-11-2017 22:13:33
127Phu-gia-cho-betong-TCVN8826-2011Tải về11-11-2017 22:27:58
128Viscocrete3000-10Phu-gia-giam-nuoc-betongTải về11-11-2017 23:14:14
129tam-trai-chong-tham-Bitum-Tcvn-9066-2012Tải về12-11-2017 23:00:13
130Cap-phoi-be-tong-tu-lenTải về22-11-2017 22:54:10
131Nut-Be-tong-xi-mang-nguyen-nhan-va-sua-chua-khac-phucTải về25-11-2017 14:53:18
132TCVN-2682-2009-Xi-mang-Pooclang-yeu-cau-ky-thuatTải về25-11-2017 22:13:02
133TCVN9384-2012 TieuchuanBangChanuocMoinoiCongtrinhXaydungTải về16-12-2017 23:51:41
134SikaChongthambenuocthaiTải về19-12-2017 20:35:03
135San xuat betong phun SikaTải về20-12-2017 14:12:27
136TCVN 9340-2012 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵnTải về22-12-2017 21:48:13
137Quy Trinh san xuat Betong Tuoi SikaTải về22-12-2017 22:30:28
138Sikalastic632 Chong tham PolyUrethane san maiTải về31-12-2017 01:04:51
139Sika TileGrout Vua tram khe gach trong nha ngoai troiTải về05-01-2018 19:17:16
140Sika TileBond GP Keo dan gachTải về07-01-2018 10:58:19
141Sikaflex11FC keo tram khe co dan Poly UrethanTải về09-01-2018 21:31:17
142SikaViscocrete3000-20MPhugiadongketnhanhchobetongTải về05-02-2018 18:08:56
143Rocima-623-Dow-hoachatchongthoiTải về05-02-2018 18:12:41
144SikaPlast204-PhugiatangcuongdobetongTải về13-02-2018 21:15:22
145BangGiaSika2018Tải về13-02-2018 21:23:03
146BangBaoGiaSIKA2018Tải về15-02-2018 14:02:57
147Separol Dau boi tron van khuon SikaTải về01-03-2018 16:38:40
148SikaAnchorFixKeokhoanthepvaobetongTải về17-04-2018 12:42:05
149SikaAnchorFix-3001 Keo khoan cay thep betongTải về23-04-2018 12:13:21
150Phuong an thi cong Sika Chong tham Be boiTải về23-04-2018 17:32:36
151Giai pháp dung Sika Chong tham be nuoc sinh hoatTải về23-04-2018 17:54:22
152Phuong an Sika chong tham san mai mang xoi senoTải về23-04-2018 18:16:34
153Sika Chong tham cho ong xuyen qua tuongTải về23-04-2018 18:36:03
154Phuong an tong the Sika Chong tham Tang hamTải về23-04-2018 18:52:49
155Phuong an Sika Chong tham san mai be tongTải về23-04-2018 19:08:20
156Sika Chong Tham Phia Trong Tuong VayTải về23-04-2018 19:34:25
157Rot vua ban de bang vua rot sikadur 42 mpTải về25-04-2018 00:28:51
158Sika Sua chua be tong ro to ongTải về25-04-2018 00:58:07
159Bao gia son Kova 2018Tải về26-04-2018 22:50:59
160Bang gia son Kova 2018Tải về26-04-2018 22:51:41
161Sika Antisol-E Chat bao duong be tongTải về24-05-2018 10:45:41
162TCVN8828:2011-Bê tôngYêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiênTải về24-05-2018 11:43:11
163TCXDVN325-2004PhuGiaHoaHocChoBeTongTải về24-05-2018 19:06:45
164Sika Rugasol phu gia betong da ruaTải về21-06-2018 19:32:58
165SikaGrout214-11HSVuarotcuongdocaoTải về20-08-2018 20:34:26
166ROCIMAT363-Biocide Chat-sat-khuan-diet-rong-reu-mocTải về01-10-2018 21:01:00
167xu-ly-vet-nut-be-tong-bom-sikadur752Tải về03-10-2018 21:39:19
168SikaTopSeal-1CVNchongthamTải về29-11-2018 18:07:34
169sika-waterproofing-liquid-tron-ximang-chong-thamTải về29-11-2018 23:01:02
170Sika Bc bitumen coating sonquetlotketnoichongthamTải về01-12-2018 13:37:27
171Sika-Bit-w15-mang-chong-tham-thi-cong-dan-nguoiTải về01-12-2018 18:23:55
172sika-latex-ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 11:54:42
173sikatop-seal-107-xet-nghiem-ly-hoa-nuocTải về13-12-2018 12:09:09
174sikagrout-214-11-Ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 12:38:34
175sikadur-731-ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 14:51:39
176sikadur-732-ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 15:14:33
177thi-cong-sikafloor-81-epocem-tu-san-phangTải về13-12-2018 18:31:56
178sikadur-42-mp-ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 18:56:59
179sika-swellstop-ket-qua-thu-nghiemTải về13-12-2018 22:57:54
180sikalastic-632R-ket-qua-thu-nghiemTải về14-12-2018 11:03:44
181Chong-tham-sikalastic-632R-cho-san-mai-lo-thienTải về14-12-2018 11:04:33
182sika-anchorfix-3001-ket-qua-thu-nghiemTải về14-12-2018 22:03:59
183sikaproof-membrane-ket-qua-kiem-nghiemTải về15-12-2018 19:55:10
184TCVN75702006-yeu-cau-ky-thuat-cot-lieuTải về17-12-2018 16:31:54
185KlencoRevive-hoa-chat-tay-ximangTải về30-12-2018 18:03:53
186Action100S-Chat-tay-ri-setTải về31-12-2018 10:04:08
187sika-intraplast-z-hv-bom-vua-ximang-sua-chua-be-tongTải về11-01-2019 19:50:45
188Klen2207Klenco Kem tẩy đa năngTải về14-01-2019 11:15:13
189PowerLimeKlenco NươcLausanKhuMuiTải về14-01-2019 11:19:10
190Daybreak-Klenco-nuoc khu muiTải về14-01-2019 11:20:01
191sikatopseal-109-chong-tham-ban-cong-nhavesinhTải về14-01-2019 18:54:24
192sikatop-seal-109-ket-qua-xet-nghiem-nuoc-sinh-hoatTải về14-01-2019 18:55:10
193sikatop-seal-109-thong-tin-chong-thamTải về14-01-2019 18:56:12
194sikafloorchapdur-ket- qua-thu-nghiem-do-mai-monTải về18-01-2019 21:55:29
195TCVN8163-2009 tieu chuan nghiem thu khoan cay thepTải về18-01-2019 23:43:54
196sikabit-w-15-ket-qua-thu-nghiemTải về19-01-2019 23:40:26
197SikaBitW-15-mang-chong-tham-tu-dinhTải về19-01-2019 23:45:17
198sikabit-1-vua-ket-dinh-mang-chong-thamTải về19-01-2019 23:48:46
199sika-catalogue-san-pham-2018Tải về20-01-2019 00:04:46
200cach-sua-chua-be-tong-ro-to-ong-sika-monotopTải về26-01-2019 17:55:26
201sika-monotop-r-ket-qua-thu-nghiemTải về26-01-2019 18:45:41
202sika-monotop-610-ket-qua-thu-nghiemTải về26-01-2019 19:22:03
203Sika-vietnam-thong-bao-tang-gia-san-pham-2019Tải về07-02-2019 15:42:34
204MSDS-GF-powder-bot-danh-bong-da-graniteTải về19-02-2019 21:57:20
205Sikatopseal-1Cvn-chung-chi-chat-luong-2019Tải về09-03-2019 18:02:23
206QD-1329-BXD-19122016Dinh-Muc-Vat-lieu-xay-dung-trong-xay-trat-hoan-thienTải về09-03-2019 21:53:09
207Bảng-giá-sản-phẩm-hóa-chất-KLENCOPte.Ltd-nhập-khẩu-SingaporeTải về15-04-2019 18:49:05
208Sikadur-20-Crack-Seal-Keo-Sua-vet-nutTải về02-06-2019 18:21:43
209Sikadur20-huong-dan-thi-cong-sua-chua-vet-nutTải về02-06-2019 18:22:43
210Sikaflex112-Crystal-Clear-Keo-tram-khe-trong-suotTải về03-06-2019 11:45:55
211Sikaflex-118-Extreme-Grab-keo-dan-dinh-vat-lieuTải về04-06-2019 20:33:19
4/5 - (5 bình chọn)
Xin mời Theo Dõi và Thích chúng tôi tại:
fb-share-icon989
Tweet 2k

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hay dịch vụ của Công ty Phương Đông, hãy gửi yêu cầu vào e.mail hoặc gọi điện trực tiếp đến số hotline 0946615840 zalo/viber/Fb. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất có thể ! Mong giúp được công việc của Quý Khách hàng

  • Số 22 ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

  • 094.66.15.840

  • sales@oct.vn

  bài viết liên quan

  phan-loai-be-tong

  Phân loại bê tông

  Một số loại bê tông đặc biệt Bê tông nhẹ Bê tông nhẹ có khối lượng thể tích từ 300...

  Xem chi tiết
  gom trong xay dung

  Vật liệu gốm xây dựng

  Vật liệu gốm xây dựng Khái niệm Vật liệu nung hay gốm xây dựng là loại vật liệu được sản...

  Xem chi tiết
  gach block tu chen

  Gạch block bê tông và gạch bê tông tự chèn

  Gạch block bê tông và gạch bê tông tự chèn Gạch block bê tông Khái niệm: Gạch blốc bê tông...

  Xem chi tiết
  gach-gom-xay-dung

  Gạch gốm sứ xây dựng

  Sản phẩm gạch gốm sứ xây dựng Các loại gạch xây - Gạch chỉ (gạch đặc tiêu chuẩn) Có kích thước...

  Xem chi tiết
  vua-xay-chong-tham

  Tính chất cơ bản của vữa

  Các tính chất cơ bản của vữa trát 1.Tính bám dính Tính bám dính của vữa phụ thuộc vào số...

  Xem chi tiết
  xu ly nuoc thai

  Công nghệ xử lý nước

  Công Nghệ Xử lý Nước Thải  Xử lý nước thải công nghiệp là quá trình làm sạch nước thải bị...

  Xem chi tiết